Katalogas

Centralizuoti viešieji pirkimai

Perkančiųjų organizacijų registracija CPO IS

Perkančiajai organizacijai, norinčiai užsiregistruoti CPO IS informacinėje sistemoje reikia atlikti šiuos veiksmus:
1. Įeikite į CPO IS informacinę sistemą, internetiniu adresu https://katalogas.cpo.lt/. Viršuje paspauskite „Registracija“.
2. Užpildykite Užsakovo paraiškos formą. Automatiškai susiformuoja užpildyta paraiška bei elektroninių paslaugų teikimo sutartis. Susipažinkite su pateikiamos elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygomis ir patvirtinkite savo pasirinkimą dėl sutikimo su nurodytomis sąlygomis.
3. Patikrinkite susiformavusią paraišką bei sutartį.
4. Paraišką ir elektronininių paslaugų sutartį Centrinei perkančiajai organizacijai VšĮ CPO LT galite pateikti dviem būdais:
a) dokumentus pasirašykite elektroniniu parašu ir atsiųskite elektroniniu paštu [email protected];
b) atspausdintus ir Perkančiosios organizacijos vadovo pasirašytus dokumentų originalus išsiųskite Centrinei perkančiajai organizacijai VšĮ CPO LT paštu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, arba pristatykite tiesiogiai.
5. Centrinė perkančioji organizacija gavusi dokumentus pasirašytus elektroniniu parašu arba dokumentų originalus, per 5 darbo dienas nuo Užsakovo paraiškos ir elektroninių paslaugų teikimo sutarties gavimo dienos, patvirtins ar Perkančioji organizacija gali būti registruojama CPO IS informacinėje sistemoje ir sutartį pasirašytą elektroniniu parašu išsiųs Perkančiajai organizacijai nurodytu elektroniniu paštu.
6. Paraiškoje nurodytas asmuo elektroniniu paštu gaus automatinį pranešimą su prisijungimo nuoroda. Aktyvavęs savo duomenis asmuo taps Perkančiosios organizacijos administratoriumi, kuris CPO IS informacinėje sistemoje, elektroniniu būdu pats koreguos Perkančiosios organizacijos paskyrą, pridės naujais naudotojais, juos blokuos ar kitaip koreguos Perkančiosios organizacijos paskyrą.
@ CPO v0.0.7789.29018 (2021-04-29 16:07:16)