Katalogas

Centralizuoti viešieji pirkimai

    Pradžia

Pranešimas

Dėl kompiuterinės įrangos užsakymų CPO LT elektroniniame kataloge

Informuojame, kad nuo 2021-06-14 kompiuterinės įrangos užsakymai (stacionarieji, nešiojamieji, planšetiniai kompiuteriai bei jų dalys ir priedai) vyksta atnaujintame pirkimų modulyje, kurį galite rasti 2007.CPO.LT kataloge pavadinimu „Kompiuterinė įranga (DPS)“ (žr. pateiktą nuorodą: https://2007.cpo.lt/katalogas/).

Pranešimas

Dėl spausdintuvų, daugiafunkcinių įrenginių, projektorių, dokumentų skaitytuvų ir dokumentų naikiklių užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą

Informuojame, kad nuo 2021 m. balandžio 29 d. CPO LT atnaujino biuro įrangos ir spausdintuvų katalogą, kuriame perkančiosios organizacijos gali įsigyti spausdintuvus, daugiafunkcinius įrenginius, projektorius, dokumentų skaitytuvus ir dokumentų naikiklius. Užsakymai vykdomi adresu: https://2007.cpo.lt/kategorijos/printers-2020/

Pranešimas

Dėl kompiuterių pristatymo terminų

Atsižvelgdami į rinkoje susiklosčiusią situaciją dėl stacionarių kompiuterių bei nešiojamųjų kompiuterių tiekimo sunkumų, rekomenduojame perkančiosioms organizacijoms, kurios ketina vykdyti stacionariųjų ir nešiojamųjų kompiuterių užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge, nustatyti bent 40 darbo dienų prekių pristatymo terminą.

Pranešimas

CPO LT elektroniniame kataloge atnaujintas Spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų modulis

CPO LT įvykdė naują centralizuotą Spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą viešąjį pirkimą. Atnaujintame spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų modulyje, lyginant su ankstesniu, atsirado naujų gamintojų pasirinkimas. Kadangi pirkimo metu sukurta dinaminė pirkimų sistema, CPO LT galės greičiau reaguoti į rinkoje atsiradusius naujus gaminius ir juos įtraukti į katalogą.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. gegužės 12 d. Perkančiosios organizacijos spausdinimo užsakymus galės vykdyti tik Kataloge 2007.cpo.lt modulyje Originalios eksploatacinės medžiagos spausdintuvams.
Anksčiau veikęs Eksploatacinių medžiagų modulis Kataloge CPO IS bus uždarytas.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į:
Rasą Prieskienę, CPO LT Biuro ir veiklos srities pirkimų skyriaus pirkimų vadovę, tel. 8-666-29028 arba el.paštu: [email protected]; Vaivą Šermukšnytę, CPO LT Biuro ir veiklos srities pirkimų skyriaus konsultantę, 8-666-29112 arba el.paštu: [email protected].

Pranešimas

CPO LT elektroniniame kataloge atnaujintas Biuro reikmenų modulis

CPO LT įvykdė naują centralizuotą Biuro reikmenų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą viešąjį pirkimą. Atnaujinant ir plečiant asortimentą, buvo maksimaliai atsižvelgta į Perkančiųjų organizacijų pageidavimus ir pasiūlymus. Atnaujintame biuro reikmenų modulyje, lyginant su ankstesniu, išaugo tiekėjų skaičius. Dabar savo prekes siūlo 28 verslo įmonės, 7- iomis daugiau nei buvo.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. balandžio 1d. Perkančiosios organizacijos biuro reikmenų užsakymus galės vykdyti tik Kataloge 2007.cpo.lt modulyje Kanceliarinės prekės, Biuro popierius, Buities prekės, Higieninis popierius, Elektros prekės.

Anksčiau veikęs Biuro reikmenų modulis Kataloge CPO IS bus uždarytas.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į:
Kristiną Talienę, CPO LT Vidinių procesų koordinatorę, tel. 8-666-29090 arba el.paštu: [email protected]; Renatą Golovčianskienę, CPO LT Biuro ir veiklos srities pirkimų skyriaus konsultantę, 8-666-29116 arba el.paštu: [email protected].

Pranešimas

Informacija dėl kompiuterių procesorių našumo

Prašome perkančiųjų organizacijų, vykdančių stacionariųjų ir nešiojamųjų kompiuterių užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge, atkreipti dėmesį, kad nuo šių metų kovo mėnesio pasikeitė “Passmark performance CPU mark” kompiuterių procesorių našumo vertinimo metodika, kuri ženkliai į neigiamą pusę pakeitė šiuo metu CPO LT elektroniniame kataloge publikuojamų kompiuterių procesorių našumo vertinimo rezultatus.
Siekdami išvengti nepagrįsto pagrindinių sutarčių vykdymo apsunkinimo rekomenduojame vertinant aktualius kompiuterių procesorių našumo vertinimo rezultatus vadovautis iki šių metų kovo mėnesio taikyta “Passmark performance CPU mark” 9-ąja versija, kurios įvertinimų rezultatai skelbiami viešai internete adresu: https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php

Pranešimas

Dėl galimai atsiradusių nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių, vykdant preliminariąsias ir/ar pagrindines pirkimo sutarčių sąlygas karantino sąlygomis

CPO LT atkreipia perkančiųjų organizacijų dėmesį, jei jos ketina vykdyti užsakymus elektroniniuose kataloguose paskelbto karantino Lietuvoje laikotarpiu (nuo kovo 16 d. iki kovo 30 d.) ir rekomenduoja
- atsakingai įsivertinti, ar perkamos prekės yra pirmojo būtinumo.
- prieš formuojant užsakymą (pvz.: didelis užsakomų prekių kiekis, trumpi pasiūlymų pateikimo, pristatymo terminai) susisiekti su modulį konsultuojančiais CPO LT darbuotojais. Jie informuos dėl užsakymo vykdymo aplinkybių kiekvienu konkrečiu atveju.
- pasirinkti ilgesnį pasiūlymo pateikimo/atnaujinto varžymosi terminą;
- pasirinkti ilgesnį prekių pristatymo terminą.

Primename, kad vykdant Pagrindines/ Pirkimo sutartis dėl prekių, paslaugų ar darbų (toliau - Sutartys) ir atsiradus nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms? vadovaudamiesi Sutarčių nuostatomis dėl „Force majeure“, kuriose nurodoma, kad nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po sutarties įsigaliojimo dienos. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja raštu apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
Jeigu perkančioji organizacija tokio oficialaus rašto iš tiekėjo negauna, preziumuojama, kad Tiekėjas pajėgus vykdyti pagrindinę sutartį joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o jam nevykdant sutartį galioja joje nustatytos atsakomybės ir sankcijos.

Kilus klausimų prašome kreiptis į Vilmą Raudonienę, CPOLT Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertę, tel. 8-658-34005 arba el. p. [email protected].

Pranešimas

Dėl preliminariųjų ir pagrindinių/pirkimo sutarčių vykdymo

CPO LT ragina Tiekėjus atsižvelgti į paskelbtą karantiną ir pakitusias verslo sąlygas bei realiai įvertinti galimą prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Primename, jeigu, vykdant preliminariąsias ir/ar pagrindines/ pirkimo prekių, paslaugų ar darbų sutartis (toliau - Sutartys), atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Tiekėjai apie tai turi pranešti raštu kitai sutarties Šaliai (CPO LT/Perkančiosioms organizacijoms) ir vadovautis pasirašytomis Sutarčių nuostatomis dėl „Force majeure“.

Atkreipkite dėmesį:
- kad nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po sutarties įsigaliojimo dienos. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
- į Pagrindinių/ Pirkimo sutarčių sąlygas, numatančias Tiekėjo teisę kreiptis į Užsakovą ir prašyti pratęsti prekių pristatymo/ paslaugų teikimo terminą, jei atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

Kviečiame Tiekėjus atsakingai vykdyti savo įsipareigojimus Perkančiosioms organizacijoms, o susidarius Force majeure aplinkybėms, spręsti iškilusias problemas su užsakovais Sutartyje numatytomis sąlygomis.

Kilus klausimų prašome kreiptis į Vilmą Raudonienę, CPOLT Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertę, tel. 8-658-34005 arba el. p. [email protected].

Pranešimas

Atsižvelgdami į rinkoje susiklosčiusią situaciją dėl kompiuterių su “Intel” procesoriais tiekimo sutrikimų, rekomenduojame perkančiosioms organizacijoms, kurios ketina vykdyti stacionariųjų ir nešiojamųjų kompiuterių užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge, nustatyti bent 40 darbo dienų prekių pristatymo terminą.

Pranešimas

Dėl Spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių užsakymų vykdymo!

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. sausio 13 d. užsakymus galėsite atlikti tik 2007 kataloge. Šie užsakymai vykdomi pagal atnaujintą pirkimą.
Kilus klausimams kreipkitės: Rosita Lengvenienė, tel. 8-666-29121.

Pranešimas

CPO LT informuoja, kad nuo 2019 m. rugsėjo 30 d. elektroniniame kataloge CPO IS veikia atnaujintas kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimo modulis.

Palyginus su ankstesniuoju, 2018 m. pirkimo moduliu, daugiau tiekėjų dalyvauja pirkimo objekto dalyse „Aukštesnės klasės stacionarieji kompiuteriai“, „Nešiojamieji kompiuteriai“, „Planšetiniai kompiuteriai“, „Kompiuterių dalys“ siūlydami savo prekes. Tikėtina, kad padidėjusi konkurencija tarp tiekėjų leis perkančiosioms organizacijoms įsigyti šias prekes palankiausiomis kainomis.

Atnaujinant kompiuterinės ir biuro įrangos modulį, buvo siekiama, kad perkančiosios organizacijos galėtų jame rasti naujesnį asortimentą: kokybiškesnes, geresnių parametrų prekes, atitinkančias jų poreikius.

Elektroninio katalogo modulis papildytas itin galingais vidutinės klasės stacionariaisiais kompiuteriais su vaizdo plokštėmis, leisiančiomis dirbti su kompiuterinės grafikos programomis, taip pat šiuo metu vis labiau populiarėjančiais 14-14,9 colių ekrano nešiojamaisiais kompiuteriais ir kitomis prekėmis.

CPO LT, atsižvelgusi į Švietimo įstaigų perkančiųjų organizacijų pageidavimus, į centralizuotus viešuosius pirkimus įtraukė naują pirkimo objekto dalį „Nešiojamieji kompiuteriai mokykloms“. Joje siūlomi itin atsparūs aplinkos poveikiui, bet kartu ir paprasti nešiojamieji kompiuteriai, puikiai tinkantys naudoti klasėse pamokų metu.

Atnaujintame kompiuterinės ir biuro įrangos modulyje, siekiant palengvinti ir pagerinti komunikaciją tarp užsakovų ir tiekėjų, užsakovas privalės nurodyti darbuotojo, atsakingo už pagrindinės sutarties vykdymą kontaktinius duomenis, kurie automatiškai bus atvaizduoti sudarytoje pagrindinėje sutartyje.

Atkreipiame dėmesį, kad pradėjus veikti CPO IS kataloge 2019 m. kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimo moduliui, ankstesnis 2018 m. kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimo modulis lieka veikti iki 2020 m. kovo mėn. Tad perkančiosios organizacijos gali lygiagrečiai vykdyti kompiuterinės įrangos užsakymus abiejuose moduliuose.

Informuojame, kad vadovaujantis LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu nuo 2019-07-01 tiekėjams yra apmokestinamos CPO LT teikiamos paslaugos – 0,6 proc. nuo pagrindinės sutarties kainos.

Iškilus klausimų, skambinkite telefonu 8-666-29097 arba rašykite el. paštu [email protected]

Pranešimas

Užsakydamos stacionariuosius ir nešiojamuosius kompiuterius per CPO LT elektroninį katalogą perkančiosios organizacijos kartu gali pasirinkti ir “Microsoft Office Home & Business” arba “Microsoft Office Professional” programinę įrangą, kuri pristačius privalo turėti naujausią versiją. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2018-09-24 naujausia šios programinės įrangos versija yra “Microsoft Office Home & Business 2019” ir “Microsoft Office Professional 2019”.

Perkančiosios organizacijos, kurios minėtą programinę įrangą per CPO LT elektroninį katalogą ketina įsigyti atskirai be stacionariųjų ar nešiojamųjų kompiuterių, turi įvertinti tai, kad minėta programinė įranga yra suderinama tik su operacinėmis sistemomis “Windows 10” ir “macOS Sierra”.

Naujienos

Atkreipiame dėmesį, kad yra parengta video pagalba paskyrų administravimo klausimais, kurią galite rasti https://katalogas.cpo.lt/Home/VideoHelp.

Konsultacijos

Registracijos klausimais CPO IS, kreipkitės į Vilmą Raudonienę, CPOLT Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertę, tel. 8-658-34005 arba el. p. [email protected]
Kilus klausimų prašome kreiptis į Vilmą Raudonienę, CPOLT Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertę, tel. 8-658-34005 arba el. p. [email protected].
Pagarbiai,
VšĮ CPO LT

Pranešimas

Informuojame, kad visos perkančiosios organizacijos, kurios automatiniu būdu buvo perkeltos iš CPO LT elektroninio katalogo į Viešosios įstaigos CPO LT (toliau – CPO LT) informacinę sistemą CPO IS, privalo atsiųsti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą elektroninių paslaugų teikimo sutartį CPO LT.
Nuo 2016 m. sausio 4 d. visi perkančiųjų organizacijų administratoriai prisijungę sistemoje matys elektroninių paslaugų teikimo sutartį, kurią, įgaliojimus turintis asmuo turės pasirašyti ir pateikti CPO LT.
Sutartį galite pateikti:
  • •siųsdami CPO LT, adresu Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius;
  • •pasirašydami sutartį elektroniniu parašu ir siųsdami elektroniniu paštu [email protected].
Atkreipiame dėmesį, kad kol CPO LT negaus perkančiosios organizacijos pasirašytos sutarties, tol perkančiųjų organizacijų veiksmai CPO IS bus ribojami, t.y. perkančiosios organizacijos negalės vykdyti naujų pirkimų CPO IS.
Kilus klausimų prašome kreiptis į Vilmą Raudonienę, CPOLT Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertę, tel. 8-658-34005 arba el. p. [email protected]


@ CPO v0.0.7789.29018 (2021-04-29 16:07:16)